keskiviikko 3. lokakuuta 2018

Transsukupuolisten hoidot ovat vaarassa, koska ideologiset tahot sotkeentuvat niihin


Transsukupuolisten hoitoihin hakeutumismäärä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Keväällä 5% 9-luokkalaisista ilmoitti THL:n kyselyssä sukupuolekseen jonkin muun kuin syntymässä määritellyn.

Suurin osa tästä kasvaneesta joukosta on niin sanottuja muunsukupuolisia, joilla ei ole tavallista sukupuoliristiriitaa vaan jotka korjaavat sukupuoltaan muuttuakseen mahdollisimman androgyyneiksi tai sukupuolettomiksi. Merkittävä osa heistä hakeutuu hoitoihin myös miehille ja naisille tarkoitetulla diagnoosilla.

Tässä joukossa voi olla joitain, joiden tila ja hoitojen tarve on sama kuin transsukupuolisilla miehillä ja naisilla, mutta jotka nimittävät itseään enemmin muunsukupuolisiksi. Suurin osa joukosta ei kuitenkaan ole heitä.

Merkittävä osa on ihmisiä, joiden motiivi hakeutua hoitoihin on sukupuolinormien pakeneminen. Sen sijaan, että he opettelisivat käsittelemään sukupuoliroolien olemassaoloa, he yrittävät vapautua sukupuolen ikeistä täydellisesti, mikä on kuin yrittäisi vapautua ihmisyydestä.

He elävät käsityksessä, että myös transsukupuoliset miehet ja naiset korjaavat sukupuoltaan roolin vuoksi ja käyttävät hyväkseen järjestelmää, joka on luotu sukupuoliristiriidasta kärsiville transsukupuolisille miehille ja naisille lääketieteellisen avun saamiseen ja anatomisen sukupuolen korjaamiseen.Nämä tahot käyttävät retoriikkaa, jossa rinnastavat itsensä ja tilanteensa transsukupuolisiin miehiin ja naisiin ja antavat kuvan yhtenäisestä vähemmistöstä. Heiltä jää  tietoisesti kertomatta muutama asia.

Transsukupuolisuus on tila, jonka olemassaololle on kehitysbiologinen selitys. Transsukupuolisten miesten ja naisten aivot ovat tietyiltä alueiltaan samanlaiset kuin oikeaksi koetulla sukupuolella, joka kertoo epänormaaleille hormonitasoille altistumisesta kohdussa. Tämän tiedetään intersukupuolisilla vaikuttavan sukupuoli-identiteetin kehittymiseen.

Minkäänlaisia tutkimuksia siitä, miltä näyttävät niin kutsuttujen "muunsukupuolisten" tai "sukupuolettomien" aivot ei ole olemassa. Heillä on kymmenittäin erilaisia sukupuoli-identiteettejä kuten mm. pandrogyyni tai genderfox. Jokainen voi itse miettiä kuinka todennäköistä on, että sukupuolettoman henkilön aivot ovat täysin sukupuolettomat, kun kehitys ohjaa niitä joko feminiinisiksi tai maskuliinisiksi.

Heidän tilanteessaan ei missään nimessä ole kyse samasta asiasta kuin transsukupuolisten miesten ja naisten. Mm. Toronton ylipiston psykologian professori Jordan Peterson on huomauttanut, että kyse on ideologisesti motivoituneesta ihmisjoukosta, joka yrittää muuttaa yhteiskuntaa sukupuolineutraalimmaksi. Hän on huomauttanut myös, että joukko voi yrittää estää myös sukupuoliroolin biologisen pohjan tutkimisen. Myös Suomessa on tahoja, jotka ovat myöntäneet identiteettinsä poliittisuuden. Suostumalla heidän vaatimuksiinsa mm. neutraaleista puhuttelutermeistä ihmisistä tulee heidän ideologiansa tanssittamia käsinukkeja.Nämä tahot ovat liittoutuneet voimakkaasti feministien kanssa ja levinneet transsukupuolisten asioita ajaviin järjestöihin. Sieltä käsin heidän on helppo vaikuttaa lainsäädääntöön, aktivismiin ja yleiseen ilmapiiriin. Transaktivismi onkin muuttunut muutamassa vuodessa lähes täydelliseksi sukupuolettomuuden ja nonbinäärisyyden ilosanoman julistamiseksi, jossa transsukupuolisille miehille ja naisille tai normaalille miehuudelle ja naiseudelle ei ole minkäänlaista tilaa. Koko miesten ja naisten olemassaolon kyseenalaistaminen alkaa olla yleistä. Väärään kehoon syntyminen ei ole heille enää edes hyväksyttävää koska keholla ei kuulemma ole sukupuolta.

Näiden ihmisten pohjimmainen motiivi on muuttaa transsukupuolisille tarkoitetut sukupuolenkorjaushoidot heidänlaistensa ihmisten ilmoitusluontoisesti käyttämäksi järjestelmäksi, jolla jokainen halukas saa muuttaa kehonsa vaikka niin sukupuolettomaksi kuin haluaa. Mm. järjestö nimeltään Pinkkimusta on tunnettu tämänkaltaisista vaatimuksista.

Tällä hetkellä tilanne on se, että sekä Helsingin että Tampereen transpolit ovat katkaisseet kokonaan muunsukupuolisten hoidot, koska niiden seurauksista ei ole tutkimusnäyttöä ja he ovat huolissaan tilanteesta. On syytäkin, sillä katujaluvut ovat jo nyt nousseet nimenomaan muunsukupuolisten osalta.


On toinenkin tilanne, mistä pitäisi olla huolissaan. Näiden ihmisten ajamien asioiden seurauksena transsukupuolisuus tullaan poistamaan seuraavasta sairausluokituksesta ja muuttamaan "sukupuoliristiriidaksi".

Tämä muutos on täysin turha termikikka, jota osa hoitoja tarvitsemattomista transsukupuolisuus-termiä itselleen haalivista tahoista on ajanut. He eivät halua transsukupuolisuutta liitettävän sairauteen, vaikka kyseessä on nimenomaan hoitoja vativa tila. Hoitoja tarvitsemattomat kehoaan vääräksi kokemattomat transsukupuolset ovat myös joukko, joiden aivoja ei ole kukaan tutkinut, mutta jotka ovat tehneet omalla päätöksellään invaasion transsukupuolisten joukkoon.

Huolestuttavaa on se, että aiemmin diagnoosit ovat olleet erillään transsukupuolisille miehille ja naisille, sekä muunsukupuolisille. Uudemmassa versiossa nämä on suunniteltu joidenkin tahojen mukaan yhdistettävän.

Tämä on viimeinen asia, joka pitäisi suostua tekemään. 

Suurin pelko tilanteessa on se, että niin kutsuttujen muunsukupuolisten katujaluvut nousevat ja kaikki transhoidot laitetaan tämän seurauksena jäihin. Jos nämä diagnoosit ovat erillään, pystytään seuraamaan kenen katujaluvut alkavat nousta ja keitä hakeutuu hoitoihin eniten.

Toisin kuin transsukupuolisille miehille ja naisille, muunsukupuolisille on tyypillistä ahdistua liiallisesta ulkomuotonsa muuttumisesta, jonka hormonikorvaushoidot tuovat tullessaan ennen pitkää, jolloin he tauottavat hormoneita. Osa on käynyt leikkauksissa ja joutunut käyttämään kahta erilaista hormonikorvaushoitoa, kun ilman leikkausta oma keho olisi tuottanut hormonit.

Muunsukupuoliselle ei myöskään luonnollisesti ole olemassa yhteiskunnassa minkäänlaista sosiaalista roolia, josta monet heistä kokevat ahdistusta. Koska he uskovat feminististen teorioiden pohjalta sukupuolen olevan sosiaalinen rakennelma, he uskovat voivansa luoda tällaisen sukupuolen. Tämä ajatusmalli on luultavasti suurin syy heidän määränsä nousuun. Uskomuksen pitkäaikaisseurakset jäävät nähtäviksi. 

Transsukupuolisten miesten ja naisten diagnoosi on ehdottomasti pidettävä erillään tämän ideologisesti motivoituneen ryhmän hoidoista.Transsukupuolisten miesten ja naisten sukupuolenkorjaushoidot ovat erittäin arvokas henkiä pelastava järjestelmä, joka tulee ehdottomasti pitää lääketieteeseen ja tutkimustuloksiin sidottuina hoitoina.

Minkäänlaisten poliittisten aktivistiryhmien omine intresseineen ja vaihtoehtoisine sukupuolikäsityksineen ei tule päästä peukaloimaan hoitoja oman mielensä mukaisiksi. Näihin ryhmiin vaatimuksineen tulee suhtautua kuten lääketieteessä suhtauduttaisiin homeopaattien vaatimuksiin.

Jos jossain on muunsukupuolinen, joka tarvitsee hoitoja yhtä kipeästi kuin kaikki hoidot läpikäyvät transsukupuoliset, maksan hänen hoitonsa verorahoistani mielelläni. Sen sijaan sukupuoliroolien olemassaolosta ahdistuneiden feministitätien sukupuolettomaksi muuttumishoitojen maksamiseen en osallistu. Tällainen ei kuulu millään tavalla valtion rahoittamaksi toiminnaksi.Toivon asiassa ensisijaisesti Helsingin ja Tampereen transpoleilta vahvaa selkärankaa, vaikka painostus olisi kova. Teanssukupuolisten asioita ajavilta järjestöiltä ei ole enää vuosikausiin voinut tavallisena hoitojensa puolesta pelkäävänä transmiehenä tai -naisena toivoa mitään, koska ne ovat pääasiassa näiden tahojen valtaamia.

Meillä olisikin todella kova tarve järjestölle, joka ajaisi oikeasti transsukupuolisten asioita, eikä sukupuolettomien feministien. Tilanne on ollut jo pitkään se, että näille järjestöille on pääasia epäbinäärisiksi itsensä luokittelevien tahojen asioiden ajaminen ja hoitojen valjastaminen heidän  omiin tarkoituksiinsa.

perjantai 7. syyskuuta 2018

Sukupuolettomat pikkurunkkarit


Joku: Hei, me ollaan perustettu tällanen salibandyryhmä nimeltään sählyukot. Se on suunnattu transmiehille. Tervetuloa mukaan jos kiinnostaa.

Muusu: Miks vaan transmiehille? Eikö me muunsukupuoliset saada tulla?

Joku: Eiköhän sinne sekaan mahdu.

Muusu: Ok, mut sit toi nimi on kyllä loukkaava.

Joku: Se on alunperin miesten sählyryhmä, joka on tarkoitettu tukemaan transsukupuolisia joilla ei välttämättä ole muuta oman sukupuolen edustajien seuraa..

Muusu: Joo mut jos muitaki saa tulla sinne niin sitte nimen pitäis kyllä olla joku, joka ei liity sukupuoleen. Vaiks rainbow warriors tai transryhmä!

Joku: Kun minä laitan ryhmän nimeksi rainbow warriorsit, 90% meidän porukasta lakkaa käymästä siellä samalla sekunnilla.

Muusu: No voi voi, sit pitää vaan tottuu ja lakata hääpemästä itteensä!
Joku: Hyvää isänpäivää!

Muusu: Isänpäivä on tosi syrjivä nimi. Meitä muunsukupuolisiaki on olemassa. Se pitäis muuttaa läheistenpäiväksi.

Joku: Entä isät? Eikö isyyttä saa enää juhlia?

Muusu: Kyllä me kaikki sovitaan juhlimaan vanhemmuutta samana päivänä, joka huomioi kaikki. Voihan kotona juhlia yhä isyyttä perheen kesken, jos haluaa lapsensa kasvattaa vahingollisiin sukupuolilokeroihin.
Joku: Naiskeho on sellainen, että..

Muusu: Ei ole olemassa mitään nais- tai mieskehoa. Tuo on syrjivää puhetta meitä muusuja kohtaan joilla on xx-kromosomiselle tyypillinen keho. Ei se määritä naiseutta tai miehuutta.

Joku: Kyllä minulla ainakin on ihan naiskeho ja kyllä sillä on aika helvetisti tekemistä sen kanssa, että olen nainen.

Muusu: Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa. Systeemi on saanut sinut uskomaan, että naisoletettuna eläminen tekee sinusta naisen!
Joku: Hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa..

Muusu: Tuo toivotus on kyllä tosi syrjivä. Ei kaikki ole naisia tai herroja. Se pitäis muuttaa sellaiseksi, että se huomioi meidätki.

Joku: No millaiseksi muutetaan?

Muusu: Poistakaa kaikki sukupuolitermit siitä. Vaikka ihmiset tai henkilöt.

Joku: Hyvät henkilöt. Tervetuloa..
Muusut: Äitienpäivä! Vessat! Pukuhuoneet! Lakkautetaan tyttöjen ja poikien illat! Poistetaan sukupuolitermit kielestä!

Joku: Nyt riittää. Minä olen helvetin väsynyt tähän sukupuolettomaan hömpötykseen jota te ajatte muka sukupuolivähemmistöjen varjolla. Menkää te vitun sukupuolettomat pikkurunkkarit keskenänne minne haluatte.

Muusut: Miksi meitä aina syrjitään? Byhyy! Meidätki pitää ottaa huomioon! Mitä te oikein pelkäätte? Ei me haluta kieltää sukupuolia, saa olla mies tai nainen, tai siis miesoletettu tai naisoletettu. Ainaki niin kauan ku miesten tai naisten kesken ei ole mitään yhteisöllisyyttä eikä se näy eikä kuulu enää yhtään missään eikä liity mitenkään sun biologiseen sukupuoleen! Ei voi olla niin vaikeeta olla työntämättä meitä bussin alle!


perjantai 10. elokuuta 2018

Pride 2019


Pride on nykyään hömpötysjuhla, josta kaikki asenne ja kantaaottavuus on valunut viemäriin. Tänä vuonna siellä oli yksi asiallinen kyltti Anter Yasalta, jossa otettiin kantaa sillä tavalla kuin Pridessa kuuluisi tehdä. 

Loppu oli pitkälti feminiinisyyden, veganismin ja islamiin sinisilmäisesti suhtautuvan sukupuolineutraaliutta ajavan hömppäfeminismin sekä punavihervasemmistolaisten arvojen pakkotuputtamista, jota koko saateenkaariskene on ollut jo todella pitkään.

Pride ei ole vegaaneiden, ympäristöaktivistien tai hömppäfeministien omistama tapahtuma vaan ensisijaisesti tasa-arvon ja meidän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, jotka edustamme keskenämme hyvin erilaisia maailmankatsomuksia. Monet meistä ovat alkaneet kokea, että olemme vääränlaisia osallistumaan Prideen. Jos me emme enää sovi sinne, koska edustamme vääriä asioita väärine näkemyksinemme ja olemisinemme, jotka eivät ole joidenkin vähemmistöjen asioihin kätensä tunkeneiden poliittisten tahojen mieleen, Pride ei palvele enää tarkoitusta, joka sillä oli.

Saataisiinko Suomeenkin vihdoin vähemmistöjen edustajia, jotka eivät nöyristelisi näiden tahojen edessä? Ei muuta kuin banderollit heilumaan ja oikeat asiat tapetille. Siinä muutama pääasiassa transmiehiä koskettava, joiden näkemisestä Pridessa annan aplodit.

sunnuntai 24. kesäkuuta 2018

Intersektionaalinen feminismi on transsukupuolisten tuho


Intersektionaaliset feministit ovat määritelleet sukupuolen käsitteen uudelleen. Sukupuoli on nykyään pelkkä identiteetti. Ei mitään muuta. Identiteetti on pyhä lehmä. Sitä ei saa kyseenalaistaa, sille ei saa kysyä perusteluja eikä mitään asiaa saa määritellä muuten kuin identiteettiperusteisesti. Tai siis sukupuolen osalta ei saa, mutta jos puhutaan etnisyydestä, yhtäkkiä kukaan ei voikaan vain ilmoittaa olevansa intiaani.

Kiitos intersektionaalisen feminismin, transpiirit eivät ole enää sukupuoltaan korjaavien transsukupuolisten joukko, jolla olisi minkäänlaista yhtenäistä kyvyttömyyttä elää sukupuolessaan. Transpiirit alkavat olla lähinnä jotain kulttia muistuttava identiteettiryhmä, joka koostuu ihmisistä, jotka ovat uudelleen nimenneet transvestismin ja poikatytöt transsukupuolisuudeksi.Jotta voisi jotenkin kuvailla miten viturallaan kaikki niissä on, kuvailen keskimääräistä transpalstaa koskaan niitä lukemattomille.

Jos yrität etsiä keskustelua siitä, millaista on harrastaa seksiä operoiduilla genitaaleilla, miehenä jolla on penis. Ainoa mitä tulet ikinä löytämään on 120 tyyppiä, jotka kirjoittavat pilluistaan, menkoistaan ja ehkäisystä. Aivan kuin olisi eksynyt transmiesten palstan sijaan vauvapalstalle.

Jos yrität etsiä keskustelua homoseksuaalisuudesta transmiehenä, ainoa mitä tulet löytämään on keskusteluita siitä kuinka joku, joka ei ole käynyt minkään näköistä prosessia lävitse tai käyttänyt pisaraakaan testoa kertoo kuinka hän tissineen ja pilluineen on paneskellut 12 bimiehen kanssa ja kuvittelee hullussa mielessään, että tällä aktilla, jossa mies on heittänyt rojut hänen ränniinsä on jotain tekemistä miesten välisen homoseksin kanssa, kun mies sattuu pitämään myös miehistä. Kysyin kerran kaveriltani, joka oli kuulemma pannut tällaista transmiehenä itseään puhutellutta henkilöä, että no piditkö sitä miehenä. Hän sanoi, että suunnilleen saman verran kuin uskon joulupukkiin. Nämä ihmiset eivät ymmärrä, että heidän identiteettinsä ei merkitse mitään muille kuin heille, eikä määrittele seksuaalista suuntautumista.

Jos yrität etsiä keskustelua miesroolissa elämisestä, ainoa mitä löydät on keskustelu, jossa henkilöt, jotka eivät ole eläneet päivääkään miesroolissa kertovat suureen ääneen millaista on elää miesroolissa tässä yhteiskunnassa. Heidän mielestään heidän sukupuoliroolinsa on miehen sukupuolirooli, koska heidän kaksi intersektionaalista feministikaveriaan puhuttelee heitä miehinä, kun muistavat. Heidän loppuelämänsä on hampaat irvessä taistelua sen puolesta, että kukaan, edes toiset transsukupuoliset pitäisivät heitä miehinä. He eivät ymmärrä mitä eroa tällaisella elämällä on siihen, että olisi muille oikeasti mies.

Jos yrität etsiä keskustelua siitä miten miespuoliset kaverisi ovat suhtautuneet transsukupuolisuuteesi, ainoa mitä löydät on miehiksi itsensä kokevien cismiehiä karttavien feministien miesvihakerho, jossa cismiesten jokainen ominaisuus haukutaan maan rakoon, lässytetään kuinka minä oon kaveri vain muunsukupuolisten ja naisten kanssa ja puhutaan siitä kuinka miehet vihaa meitä. Tai siis mäki oon mies mut siis silleen.

Jos yrität etsiä keskustelua lasten hankinnasta naisen kanssa transsukupuolisena miehenä keinohedelmöityksen tms. avulla, ainoa mitä löydät on keskustelu, jossa pimpilliset ja kohdulliset "miehet" miettivät lapsen synnyttämistä ja imettämistä.

Jos yrität keskustella edes helvetin autojen rassaamisesta tai metsästyksestä, ainoa mitä löydät on keskustelu tiitteilystä ja tyttöilystä ja lauman identtisesti naispuolisten empatiakiihkossaan vouhkaavien vegaanien kanssa käyttäytyviä "miehiä" joista vain mielisairas tappaa eläimii.Ei ole mitään muuta todettavaa kuin että naiset ovat vallanneet transmiesten palstat. Minkään sortin miehiä nämä ihmiset eivät ole millään sukupuolisuuden tasolla.

Heidän lapsenomainen käsityksensä sukupuolesta on tappanut kaiken yhteisöllisyyden transpiireistä. Identiteettiperustainen määritelmä ilman mitään oikeita kriteereitä asioille tekee aina sen. Se on tehnyt koko transsukupuolisuudesta vitsin.

Toivon useimpina päivinä näitä lukiessani, että joku ydinpommi iskisi. Ei laji, joka päästää asiat tähän pisteeseen voi olla edes elinkelpoinen.

Luoja varjele meitä intersektionaaliselta feminismiltä.


torstai 8. maaliskuuta 2018

Naistenpäivä on kuin ylikasvanut pullataikina


Naistenpäivä on vuotuinen ilmiö, jota ei voi enää millään tavalla ohittaa. Se on vuosi vuodelta ylikasvaneempi ja itseriittoisempi.

Jokainen media huutaa aamusta alkaen nonstoppina naistenpäivää, oli mitään oleellista sanottavaa naisten asemasta tai ei. Facebookin jokaisessa uutisessa on toivotukset. Joka toinen yritys osallistuu osaltaan joko tarjoamalla ilmaisen lounaan, jakamalla satatuhatta ruusua tai tekemällä jotain muuta, jotta eivät leimautuisi hirveiksi sovinisteiksi, jotka suhtautuvat naistenpäivään kuten muihinkin merkkipäiviin - normaalisti.

Kontrasti miestenpäivään on valtava. Miestenpäivää kukaan tuskin edes huomaa. Naiset ovat jatkuvasti itseriittoisempia, eivätkä ole naistenpäivänä yhtään sen ihanampia kuin muinakaan päivinä. 

Jos haluatte rehellisen mielipiteen, länsimaiset naiset ovat nykyään pääasiassa hirveitä ja olen usein kiitollinen siitä, että olen homoseksuaalinen. 

Heillä on asiat paremmin kuin koskaan, mutta silti he valittavat enemmän kuin koskaan. He rinnastavat asemansa marginaaliryhmiin, joista puolet haluaa tappaa itsensä.

He syyttävät kaikesta heidän osakseen lankeavasta muita ihmisiä ja kuvitteellisia asioita kuten patriakaattia, vaikka suurin osa heistä ei ole nähnyt sellaista eläessään. 

Imettäminen on alistamista, vauvan hoitaminen kotona on alistamista, heidän pitämisensä kauniina tai laukun nostaminen heille on alistamista.

Kaikki olemassa oleva on naisvihaa. Sukupuolieroista puhuminen on naisvihaa. Miestenkeskeiset saunaillatkin ovat luultavasti tulevaisuudessa naisvihaa.

Se raivopäisten petturi- ja naisvihasyytösten määrä, jonka vasta prosessiaan aloittavat transsukupuoliset miehet, jotka uskaltavat sanoa Facebook-feedissään, että ei toivotuksia naistenpäivästä minulle kiitos, en ole nainen, on uskomaton.

En tiedä milloin yhteiskuntamme meni pisteeseen, jossa naisille on oikeutettua käyttäytyä aivan millä tavalla tahansa. Kaikkien pitää kunnioittaa heitä, mutta heidän ei tarvitse kunnioittaa ketään eikä mitään, eikä omistaa edes alkeellisia käytöstapoja.Hyvää naistenpäivää jokaiselle täysijärkiselle naiselle. Naiselle, joka ei pidä itseään supersankarina tai kummempana kuin muitakaan ihmisiä. 

Naiselle, joka käyttää aikansa mieluummin oikeissa patriarkaateissa elävien naisten asioiden parantamiseen kuin valittaa Suomessa siitä miten syrjitty on, koska ihmiset eivät halua kuulla kuukautiseriteseksistä. 

Naiselle, joka on säilyttänyt ymmärryksen kohtuudesta ja kohteliaisuudesta. Tulevat sukupolvet tulevat arvostamaan ja muistelemaan kaiholla ja lämmöllä juuri teidänkaltaisianne naisia. 


sunnuntai 11. helmikuuta 2018

Pimppipojat, menkkamiehet ja tyttökikkelit


Miehellä voi olla pimppi ja menkat ja hän voi synnyttää. Nainen voi olla chick with a dick. Onko tyttökikkeli edes sama asia kuin miehen kikkeli? Siinä queerhörhöjen käymän transkeskustelun kuumin kärki. Kyseenalaista tämä näkemys millään tasolla ja olet joillekin tahoille ihmispaska, jota ei pitäisi olla olemassa.


Ei, miehellä ei voi olla pimppiä, menkkoja eikä hän voi synnyttää. Näin voi tehdä vain, jos omistaa naisvartalon eli ei ole fysiologisesti mies.

Ei, naisella ei voi olla penistä eikä se penis ole yhtään eri asia kuin miehen penis, paitsi ehkä huonommin toimiva estrogeenin takia. Se mulkku on aivan sama elin näytti sen kantaja miltä tahansa.

Jos pystyt olemaan pantavana, antamaan jonkun siittää itsesi ja kantamaan lapsen, et millään logiikalla voi olla henkisesti mies. Olet täysin normaali nainen ja naaras, joka toteuttaa naisten perimmäisiä käytösmalleja, joita jokainen naissukupolvi ihmislajin historiassa ennen sinua on toteuttanut.

Jos pystyt panemaan toisia penikselläsi ja siittämään lapsia, et millään logiikalla voi olla henkisesti nainen. Olet täysin normaali mies ja uros, joka toteuttaa miesten perimmäisiä käytösmalleja, joita jokainen miessukupuolvi ihmislajin historiassa on ennen sinua toteuttanut. Sukupuolivähemmistöille on historiassa ollut leimallista, että heillä ei ole ollut biologisia lapsia. Se on ollut heidän tyyppipiirteensä jo kauan sitten läpi kulttuurien aikoina, kun sukupuolenkorjaushoitoja ei ollut saatavilla. Tämä on johtunut heidän seksuaalisuudestaan.

Naiset, jotka ovat esiintyneet miehinä aikoina, kun se oli ainoa keino päästä pois sen ajan ahtaasta naisroolista on erottanut sukupuolivähemmistöistä juuri se, että he ovat usein jossain välissä pamahtaneet paksuksi naisellisen seksuaalisuutensa takia, viimeistään palattuaan seikkailujensa jälkeen takaisin elämään naisina, joskus jo niiden aikana.

Nämä ihmiset eivät ole transsukupuolisia. Transsukupuolisuuden ydin on nimenomaan kehossaan ja biologisessa sukupuolessaan elämään kykenemättömyydessä. Ei missään sivuseikassa kuten roolissa, termeissä, maskuliinisissa ja feminiinisissä persoonapiirteissä tai pukeutumisessa.

Ihminen voi olla millainen tahansa persoonaltaan, hän voi olla myös toisen sukupuolen rooliin nimeä myöten eläytyvä transvestiitti, eikä se tee hänestä transsukupuolista. Ainoa asia, mikä tekee ihmisestä transsukupuolisen on se, että oma keho eli fysiologinen sukupuoli on väärä eikä siinä pysty elämään.En ymmärrä tätä joukkoa, joka on tuppautunut transyhteisöön huutamaan isoon ääneen täysin päinvastaisia kokemuksia kuin oikeilla hoitoja tarvitsevilla transsukupuolisilla on. "Keholla ei ole väliä mutta sukupuoliroolilla on, transsukupuolisuus ei ole sairaus mutta dysforia on, transsukupuolisuus ei liity mitenkään seksuaalisuuteen, mieskin voi synnyttää ja miehelläkin voi olla menkat." 

Nämä ihmiset voisivat keksiä kaikille pimppipojille, menkkamiehille, kikkelitytöille ja vastaaville välimuodoille aivan oman terminsä ja alkaa ajaa asioitaan sen alla. Sen sijaan he ovat valinneet vääntää sanan transsukupuolinen merkityksen joksikin aivan päinvastaiseksi kuin se on ja tehdä perinteisestä transsukupuolisuudesta ihmisten silmissä jotain, mitä se ei todellakaan ole.